Chauffeurspas

Een chauffeur is niet alleen de bestuurder van een voertuig. Hij of zij is uw gastheer met verstand van zaken, een prettige rijstijl, stratenkennis, voertuig– en apparatuurkennis, service voor de klant en een representatief voorkomen. Al onze chauffeurs zijn in het bezit van een geldige chauffeurspas.

Om in bezit van deze pas te komen heeft een chauffeur nodig:

  • Bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 2 maanden). De kosten hiervan verschillen nogal per gemeente, maar kunnen oplopen tot wel€ 29,-
  • Kopie van een geldig rijbewijs
  • Recente pasfoto
  • Originele geneeskundige verklaring (met positieve keuringsuitslag, niet ouder dan 2 maanden),
  • Het Chauffeursdiploma

Wordt aan alle eisen voldaan, dan wordt de chauffeurspas verstrekt. Wanneer een chauffeur aan alle punten voldoet, behalve aan het laatste punt (het Chauffeursdiploma), dan kun je een tijdelijke toelating taxichauffeur ontvangen. Hiermee mag tot uiterlijk 11 weken taxivervoer worden verricht. Het Chauffeursdiploma Taxi moet echter binnen 8 weken, gerekend vanaf de ingangsdatum van deze tijdelijke toelating, zijn behaald. Anders wordt de aanvraag voor een chauffeurspas afgewezen en de tijdelijke toelating ingetrokken. Ook dan worden de reeds betaalde leges niet terugbetaald. Een chauffeur moet dus binnen 8 weken na indiensttreding de verplichte opleiding met goed gevolg hebben afgelegd.

Inhoud Verplichte Basisopleiding Taxichauffeur

De verplichte Basisopleiding Taxichauffeur is in het leven geroepen. De opleiding is verplicht voor nieuwe chauffeurs en voor chauffeurs die hun chauffeurspas ná 1 juli 2001 hebben verkregen. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte (4 lessen van 1 dagdeel) en een praktijkgedeelte (2 dagdelen aan elkaar). Voor beide moet een examen worden afgelegd bij het CBR. Pas als een chauffeur beide examens met goed gevolg heeft afgerond, kun hij of zij in het bezit komen van een geldige chauffeurspas, danwel blijft je huidige chauffeurspas geldig. Meer informatie over de opleiding en de exameneisen vindt u op www.cbr.nl.